Fotovoltaické kolektory

Fotovoltaický článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka, ktoré priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu.
Fotovoltaické články sa (podobne ako iné zdroje elektrickej energie) kvôli dosiahnutiu vyššieho nominálneho napätia a prúdu zapájajú do batérií. Kvôli premenlivému osvetleniu a tým premenlivým výstupným parametrom (výkon, prúd, napätie) je výstup fotovoltaických batérií upravovaný (napr. pre pripojenie do rozvodnej elektrickej siete) pripojenou výkonovou elektronikou, ktorá často krát zahŕňa aj akumulátory.

Fotovoltaické moduly sú dostatočne flexibilné pre najrôznejšie použitie, od systémov pre rodinné domy po zložité konštrukcie s polopriehľadnými tenkovrstvými modulmi. Všetky systémové komponenty prechádzajú najprísnejšími skúškami kvality a naše fotovoltaické moduly sa dodávajú s garantovanými výkonnostnými parametrami.
Inštalačný systém PV Light umožňuje nainštalovať na Vašu strechu takmer akýkoľvek fotovoltaický modul ponúkaný v súčasnosti na európskom trhu. Jednoduchá obsluha a statické overenie jednotlivých komponentov a celkovej konštrukcie zaručuje spoľahlivú, bezpečnú inštaláciu.