Sortiment fotovoltaických produktov

Fotovoltaické moduly


Každý modul je vyrobený v súlade s najnáročnejšími technickými požiadavkami a prekonáva medzinárodné normy akosti. Používajú sa iba solárne články vyrábané prednými medzinárodnými výrobcami, ako sú Sharp a Mitsubishi. Moduly Premium je možné kombinovať s termickými kolektormi rady Premium, horko vzdušnými koletormi a strešnými oknami rovnakej veľkosti.

 

Striedač


Ukazovatele na týchto zariadeniach umožňujú jednoduché odčítanie dôležitých kľúčových údajov z Vášho fotovoltaického systému a kontrolu Vášho systému. Prostredníctvom veľkého zobrazovacieho panelu môžete tiež kedykoľvek mať údaje o energii získanej z Vášho solárneho generátoru.


Akumulačná batéria

Slúži na akumuláciu vyrobenej energie pre neskoršiu spotrebu.


Montážný systém PV Light

Náš systém konštrukcie PV Light ponúka tie správne upevňovacie prvky a tie správne kotvy pre každý typ konštrukcie modelov a pre každý typ strešnej krytiny.