Solárna termika

Solárna termika je priamym využívaním slnečnej energie


Solárne – termický systém je najjednoduchšou možnosťou, ako znížiť prevádzkové náklady Vášho domu. Prostredníctvom solárnych kolektorov umiestnených na vlastnej streche tak získate tepelnú energiu pre ohrev pitnej vody a alternatívne tiež pre podporu vykurovania objektu. Produkovaná tepelná energia je akumulovaná v solárnom zásobníku a v prípade potreby využívania v dome, vďaka tomu dochádza k odľahčeniuVášho topného systému. Nie každá kilowatthodina, ktorá je produkovaná Vašim solárne termickým systémom, musí byť vyprodukovaná spaľovaním oleja, plynu či peliet. To znižuje energetické náklady Vášho domu a uľahčuje životnému prostrediu, pretože musí byť vyťažené, rafinované, prepravené a spálené menšie množstvo energetických nosičov.