Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá


Tepelné čerpadlá produkujú kompletné teplo pre vykurovanie objektu bez priameho spaľovania vykurovacieho oleja, plynu či peliet. Schüco vykurovacie tepelné čerpadlá využívajú solárnu energiu akumulovanú vo vzduchu a v pôde pre vykurovanie a ohrev pitnej vody. To funguje na rovnakom princípe a za pomoci podobných komponentov, aké poznáte z bežnej chladničky.

Schüco tepelné čerpádla umožňujú neobmedzený komfort vykurovania konvenčného vykurovacieho systému. Iba prevádzkové náklady sú podstatne nižšie – u tepelného čerpadla solanka – voda v kombinácii so zladeným solárnym systémom Schüco je možné prevádzkové náklady znížiť až o 75%.