Fotovoltaika

Fotovoltaické moduly - rozhoduje výkon a kvalita

Fotovoltaické moduly prevádza jednoduché slnečné zariadenia priamo na elektrickú energiu – bez mechanického opotrebovania. Konštantne vysoké výnosy, ktorých dosahujú Schüco moduly, zdôrazňujú enormné akostné požiadavky nášho podniku. A to hlavne preto, že takmer u všetkých fotovoltaických systémov sa jedná o investičné objekty.Všetky moduly značky Schüco sú podrobené najprísnejším akostným a výkonovým kontrolám. Splňujú samozrejme tiež všetky podmienky skúšobných noriem IEC 61215 (IEC 61646 pre tenkovrstvové moduly) a triedy ochrany II. Testy vykonávané v Schüco technologickom stredisku sa považujú za najtvrdšie v branži.Portfólio obsahuje tri rôzne typy fotovoltaických modulov:
• Štandardné moduly
• Moduly Premium
• Moduly ProSol

Montáž do strešnej konštrukcie

Neobyčajne plošná a vzhľadovo príjemná montáž všetkých štandardných Schüco modulov.Montáž do fasádyFlexibilné usporiadanie FV – modulov do zozadu odvetranej klimatizačnej fasády. Vyrovnanie až 30 mm nerovnosti steny.Vonkajšia montážPre šírku 18 metrov sú potrebné iba štyri prefabrikovaných podpor. Podľa typu modulu je možno usporiadať a upevniť až tri rady modulov nad sebou. Podpory sú montované bez pomoci vybudovaného základu pomocou do zeme zavŕtaných úchytov.V SR sú spravidla systémy prepojené s distribučnou sieťou Väčšina vlastníkov FV – systémov napájajú vyprodukovanú solárnu elektrickú energiu do verejnej distribučnej siete, čím profituje z atraktívnych úhrad za dodávky elektrickej energie. Solárna elektrická energia v podobe rovnosmerného prúdu je produkovaná fotovolatickými modelmi (FV – moduly). V meniči je tento prúd prevádzaný na striedavé napätie 230 Voltov. Napájací elektromer registruje počet kilowatthodín, ktoré prúdia do verejnej distribučnej siete. Elektrický prúd pre vlastnú spotrebu v domácnosti odoberáte ako skôr zo siete, cez odberový elektromer. FV - ostrovné systémy zaisťujú sebestačné zásobovanie elektrickou energiou Elektrický prúd z FV – systému je možné s adekvátnou dimenziou systému využiť tiež k samosázobovaniu. Rovnosmerný prúd z FV – modulov je k tomuto účelu napájaný cez regulátor nabíjania batérií do akumulačných batérií. Pre bežné 230 – V – prístroje je potom tento prúd prevádzaný v ostrovnom meniči. Špeciále rovnosmerné prístroje na 12 V alebo 24 V, ako lampy a chladničky, môžu byť prevádzkovaný priamo z batériového prúdu.Obchodní zástupca spoločnosti Schüco sa musí pri vypracovaní serióznej ponuky zoznámiť s konštrukčnými pomermii a okolim Vášho domu. Iba tak je možné spoľahlivo vypočítať náklady spojené s montážou. Obdržíte hrubý projekt systému a príslušný prepočet jeho efektívnosti. Obchodný zástupca Schüco Vám poradí tiež s financovaním a príslušnou štátnou podporou.

Zaistite si včas príslušné rady ohľadom daňových výhod

Ako majiteľ FV – systému sa stávate producentom elektrického prúdu a to ako súkromná osoba, či živnostník. Podľa Vašej voľby modelu sa bude odvíjať ďalšie plánovanie systému. Príslušné odpisy môžu závisieť napríklad na type montáže FV – modelov, nakoľko príslušná montáž definuje, či Váš FV – systém bude mobilným, či stacionárnym hospodárskym prostriedkom. Optimálne podmienky by Ste mali bezpodmienečne konzultovať s Vašim daňovým poradcom. 

Ponuka a objednávka


Po schválení projektu systému obdržíte konkrétnu ponuku. Po udelení zákazky prihlási Váš obchodný zástupca Schüco systém u príslušného prevádzkovateľa distribučnej elektrickej siete, ktorý v prípade vyššieho výkonu než 10 kWp vykoná kontrolu kompatibility siete.

Pripojenie a uvedenie do prevádzky


Systém bude po dodaní namontovaný a zapojený do siete behom niekoľko málo dní. Prevádzkovateľ distribučnej siete prevezme systém a uzavrie s Vami príslušnú zmluvu o odbere dodávaného solárneho prúdu. Pravidelne potom hlásite stav elektromeru a na základe toho sú Vám účtované úhrady za dodanú energiu.

Sebestačné FV - riešenia

 Elektrickým prúdom z vlastných fotovoltaickách (FV) – systémov je možné si zaistiť nezávislosť na distribútoroch elektrickej energie. Plánovanie takýchto systémov sa orientuje podľa elektrických spotrebičov. Oproti systému napájania z verejnej siete je navyše okrem modulov potreba špeciálnych meničov, regulátorov nabíjania akumulátorov a predovšetkým nabíjacích akumulátorov, v ktorých je možné akumulovať solárny prúd. Pomocou týchto komponentov je potom možné realizovať celú radu najrôznejších aplikacií. V prípade výhradného používania rovnosmerných spotrebičov, ako napríklad špeciálnych žiaroviek či chladničiek je možné menič vynechať. Pre bežné elektrospotrebiče ako rádio, televízor či počítač je solárny prúd akumulovaný v batériách prevádzaný prostredníctvom meniča na bežné a využiteľné striedavé napätie 230 – V. Sebestačná FV – riešenie sú často využívaná na víkendových chatách a chalupách alebo v objektoch bez elektrickej prípojky. Solárne technológie okrem toho poskytujú tiež možnosť realizácie takzvaného systému núdzového prúdu. Vďaka kombinácii batériového systému a špeciálnych meničov je možné systém napájania z verejnej siete doplniť o systém núdzového prúdu. Solárny prúd je pritom normálne cez menič solárnych vetví dodávaný za zjednanú úhradu do verejnej distribučnej siete. V prípade výpadku elektrického prúdu je vyrobený solárny prúd a energie z akumulačného systému použitý priamo ku pokrytiu vlastnej spotreby.

Základné charakteristiky ostrovných systémov značky Schüco:
• Možnosť zostavenia systému pre realizáciu najrôznejších aplikácií
• Špeciálne meniče s vysokou účinosťou
• Pakety so žiarovkami a chladničkami: BasicPlus, FreshPlus, CoolPlus a ComfortPlus

PV - Light - maximálna akosť pre rýchlu a bezpečnú montáž


Prostredníctvom systému Schüco PV – Light je možné neobyčajne rýchlo a bezpečne namontovať všetky bežné štandardné FV – moduly. Jednotlivé komponenty a zostavené montážne celky sú podrobované najprísnejším testom vo vlastnom Schüco technologickom stredisku a u nezávislých inštitúciách. Systém PV – Light poskytuje v akejkoľvek montážnej zostave maximálnu bezpečnosť – a to aj za extrémnych poveternostných podmienok. Celá rada premyslených detailov, ako napríklad jednotná veľkosť montážnych šrúbov, umožňujúce neobyčajne rýchlu a jednoduchú montáž. Montáž nad rovinu strechy Individuálne strešné kotviace úchyty k dostaniu pre všetky bežné strešné krytiny, v prípade potreby tiež ako bočne posuvné varianty.Montáž na ploché strechy Nastavovanie optimálneho uhlu maximálnych výnosov s jednoduchým upevnením k stavebnému objektu alebo pomocou závažia. Podľa statického zaťaženia sú k dispozícii tri rôzne montážne systémy.

Schüco menič pre veľmi jednoduchú inštaláciu


Schüco menič SGI (Solar Grid Inverter) sa vyznačuje neobyčajne vysokou účinnosťou a akosťou „Made in Germany“. Šesťrocnú garanciu možno alternatívne predĺžiť až na desať rokov. Jedinečný koncept Plug & Play zaručuje neobyčajne jednoduchú inštaláciu. Púzdro z ušľachtilej ocele s kartačovaným predkom odpovedá maximálnej triede krytia IP 65. To znamená, že splňuje požiadavky úplnej ochrany proti nebezpečnému dotyku a prachotesnosti, rovnako ako aj ochrany proti striekajúcej vode. Schüco Datalogger Sunalyzer 1é má designový vzhľad a disponuje konceptom Plug & Play. Bola vyvinutá špeciálna kontrola funkčnosti systému a záznam výkonnostných hodnôt. K Datenloggeru možno pripojiť až desať meničov. Dáta sú zaznamenáva až po dobu 500 dní a v prípade potreby je možné cez dátový kabel alebo modem prenášať na počítať. Pripojiť je možné tiež senzory (dopad svetla, teplota) a modemy (analogové, ISDN, GSM), dôležité výsledky sú signalizované pomocou diód alebo alternatívne zasielané ako SMS na mobilný telefón.

Základné charakteristiky Schüco meničov
• Prístroje s a bez transformátora v najrôznejších výkonnostných triedach
• Koncept Plug & Play: všetky prípojky sú vyvedené von, prefabrikované vodiče v rozsahu AC, DC a prenosu dát.
• Poveternostným podmienkam odolné puzdro z ušľachtilej ocele a prípojky s krytím IP 65
• Sunalyzér 10 pre optimálnu kontrolu systému a meničov Schüco, SMA A Siemens

Fotovoltaické moduly Premium - Línie


Schüco moduly Premium majú plochu 2,69 m2 a pasujú do systému Premium. To znamená, že je možné realizovať celkom šesť moSchüco moduly Premium vykazujú pozitívnu toleranciu výkonu – každý modul Premium za štandardných testovacích podmienok dosahuje či predstihuje uvedené výkonnostné hodnoty. Rámy modelov sú elexované v striebornom či bronzovom odtieni alebo je možné alternatívne zaobstarať akýkoľvek RAL – odtieň práškového lakovania. ntážnych variant (nad strešnú rovinu, na ploché strechy, do strešnej konštrukcie, celostrešné konštrukcia, markíza a fasáda) a bezproblémová je tiež kombinácia s kolektormi Premium a obytnými strešnými oknami v rámci jedného systému. Vďaka veľkej ploche je vedľa príjemného vzhľadu sú dosahované tiež vynikajúce výkonnostné hodnoty až 350 Wp pre modul. Systém Premium sa hodí predovšetkým pre náročnejšie koncepty, ako sú napríklad energeticky výnosné a pasívne domy.

Moduly Schüco Premium sa vyznačujú:
•    Maximálnou kvalitou za atraktívne ceny
• Nízkymi výkonnostnými toleranciami (+5%/-0%) za výhradne pozitívnej tolerancie (menovitého výkonu je dosiahnuté v každom prípade)
•   Kompletnou certifikáciou podľa IEC 61215 a ochrannou triedou II od renomovaných testovacích inštitútov

FV - moduly ProSol

Fotovoltaické moduly Schüco ProSol sú na rozdiel od normálnych štandardných modelov vyrábané na základe zadania stavebníka s individuálnym prispôsobením tvaru, farebného riešenia a optického vzhľadu. Tieto do objektu integrované fotovoltaické riešenia pritom môžu prevziať všetky funkčné vlastnosti konvenčných výplňových prvkov – vo všetkých oblastiach fasády objektu. Veľmi akostné štandardizované montážne a úchytné prvky zaisťujú maximálnu bezpečnosť pri ich použitíSchüco moduly Premium vykazujú pozitívnu toleranciu výkonu – každý modul Premium za štandardných testovacích podmienok dosahuje či predstihuje uvedené výkonnostné hodnoty. Rámy modelov sú elexované v striebornom či bronzovom odtieni alebo je možné alternatívne zaobstarať akýkoľvek RAL – odtieň práškového lakovani.


Štandardné fotovoltaické moduly

Na štandardné moduly značky Schüco sa môžete spoľahnúť – ako ohľadom výkonu tak aj kvality. Vlastný výskum a vývoj, kombinovaný s rozsiahlym riadením akosti garantuje dlhú a bezporuchovú dobu prevádzky.nžinieri spoločnosti Schüco bádajú a vyvíjajú rozvoj po celom svete – hľadajúci nové technológie a zdokonalenie. Ako vodcovský novátor razí Schüco cestu novinkám akými sú Backside Contact alebo tenkovrstvové technológie.
 
Štandardné Schüco modul
y sa vyznačujú:
• Maximálnou kvalitou za atraktívne ceny
• Individuálnymi nálepkami nameraných hodnôt na moduloch
• Nízkymi výkonnostnými toleranciami (+5%/-0%) za výhradne pozitívne tolerancie (menovitého výkonu je dosiahnuté v každom prípade)
• Kompletnou certifikáciou podľa IEC 61215 a ochrannou triedou II od renomovaných testovacích inštitútov.


Fotovoltaika

S fotovolatickým systémom (FV – systém) produkujete ekologický solárny prúd. Tento prúd spravidla nie je spotrebovávaný priamo v dome, ale je za atraktívnu cenu napájaný do verejnej distribučnej siete. Elektrický prúd z FV – systému odľahčuje verejnú distribučnú sieť vďaka intenzívnemu slnečnému žiareniu predovšetkým v dobe poludnia a napomáha tak znižovať kapacitu elektrárne.

Investíciu do fotovoltaického systému je možné financovať prostredníctvom neobyčajne výhodných bankových pôžičiek a zákonom pevne stanovenou platbou za dodávky solárnej energie dokonca s minimom vlastného kapitálu, na viac tento systém poskytuje atraktívne vyhliadky výnosnosti. Rozhodujúce pritom je, že Váš FV – systém zaisťuje vysoké solárne výnosy po celú dobu svojej životnosti. Stavte preto na vysokú akosť solárnych systémov značky Schüco, aby Ste si zaistili svoju investíciu.

U objektov bez elektrickej prípojky, ako sú horské chaty alebo víkendové chaty a chalupy, je možné realizovať vlastné zásobovanie elektrickým prúdom prostredníctvom FV – ostrovného systému.