Solárna technika Schüco

Solárne systémy značky Schüco

Z hľadiska stále pribúdajúceho počtu obyvateľov a nadmerne rastúcej spotreby energie sú na celom svete hľadané alternatívy k primárnym zdrojom energie, akými sú ropa a plyn. Schüco už dnes ponúka esteticky presvedčivé a technicky vypracované riešenie pre výrobu energie vo forme tepla alebo elektrického prúdu. Svojimi systémami v oblastiach solárne – termické energie, tepelných čerpadiel a fotovoltaika patrí Schüco k najúspešnejším výrobcom kompletov solárnej techniky v Európe.So solárne – termickými systémami značky Schüco môže byť slnečná energia využitá v každom dome k produkcii tepla. Vďaka tomu dochádza k zníženiu Vašich výdajov za vytápanie a súčasne k zhodnocovaniu a atraktivite Vašej nehnuteľnosti. Využite pri tom štátnych podporných programov.


So solárnymi systémami na ohrev pitnej vody týmto získate až 70% k tomu potrebnej energie. V prípade doplňujúcej podpory vytápania je to až 30% a viac celkovej vykurovacej energie. To pre Vás znamená ďalší diel nezávislosti na vykurovacom oleji a plyne. A rovnakou mierou znížite produkciu škodlivých emisií CO2 svojho domu.


Funkčnosť

Teplo zo slnečného žiarenia

Slnečné lúče dopadajú na solárne kolektory na streche. Tam ohrievajú cirkulujúcu solárnu kvapalinu, ktorá je následne vedená do solárneho zásobníku. V zásobníku je táto tepelná energia predávaná pitnej a alternatívne tiež vykurovacej vode. Všetky komponenty sú dlhodobo vyskúšanou sériovou technikou. Bez problémov je možné napojenie do stávajúcich systémov centrálneho ohrevu vody, realizácia teda nie je závislá na novostavbách či sanáciach.

Ohrev pitnej vody a podpora vykurovania

Solárne – termický systém pre ohrev pitnej vody pokrýva mimo vykurovaciu sezónu kompletnú tepelnú spotrebu Vášho domu. Topenie nie je spravidla v tejto dobe nutne zapínať, čo predlžuje životnosť kotla. Pre štvorčlennú domácnosť potrebujete pre solárny ohrev pitnej vody iba dva kolektory a 300 – litrový zásobník. So systémom pre dodatočnú podporu vytápania môžete energetický výnos zhruba zdvojnásobiť. U rovnakej veľkosti domácnosti je napríklad potreba štyroch kolektorov a 600 – litrov zásobníka.

 

Individuálne poradenstvo, perfektná montáž a Schüco akosť

Rozhodnutie pre solárny systém značky Schüco je vždy rozhodnutím pre najvyššiu kvalitu. Ako prvotriedny nemecký predajca a jedna z čelných firiem európskeho trhu zásobuje Schüco výhradne zaškolených a autorizovaných Schüco partnerov. Vďaka tomu si môže byť zákazník istý, že aj konzultácia a montáž odpovedá našim vysokým štandardom.


Osobná konzultácia v mieste inštalácie

Behom osobnej konzultácie ma obchodný zástupca firmy Schüco možnosť zahrnúť všetky dôležité dáta a vypočítať montážne náklady behom prehliadky domu. Na tejto báze je potom pre Váš dom vybraný optimálny systém a môže byť vypracovaná ponuka.

Rýchla a čistá montáž

Solárne – termické systémy sú spravidla inštalované a k vykurovaniu pripojené behom jediného dňa. Väčšinou nie je nutné vykonávať žiadne práce v obytných priestoroch. Vďaka špeciálnym konštrukciám dodávajú Schüco systémy už celú radu rokov spoľahlivo vysoké solárne výnosy – a to s minimálnymi nárokmi na údržbou.