Montáž a rekonštrukcia tepelných zdrojov a Referencie

Montáž a rekonštrukcia tepelných zdrojov:
Dodávka, montáž a rekonštrukcia výmeníkových staníc – výrobky spoločností Danfoss a Decon.
Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia (ÚK), teplej úžitkovej vody (TÚV), studenej vody - čierne potrubia, pozinkované potrubia, plastové potrubia, plast-hliníkové potrubia, predizolované potrubia ÚK a TÚV – výrobky spoločností Isoplus a Pipeco. 
Dodávka a montáž regulačných armatúr na ÚK a TÚV – výrobky spoločností Danfoss, TA STAD Turanderson, Oventrop a Heimeirer. Pre ponúkané práce ponúkame spracovanie projektovej dokumentácie.
Dodávka a montáž modulov TÚV – výrobky spoločností Danfoss a Decon.
Dodávka a montáž obehových čerpadiel – výrobky spoločností Grundfos a Wilo.
Montáž a rekonštrukcia plynových rozvodov:
- nízkotlakových
- stredotlakových

Referencie:
Rekonštrukcia OST a rozvodov ÚK Hypernova, Košice.
Dodávka a vyregulovanie okruhov TÚV OST staníc – TEHO s.r.o. Košice.
Rekonštrukcia OST ÚK a TÚV – Teko, a.s. Košice (subdodávka Konomet s.r.o. Košice)
Montáž predizolovaných horúcovodných rozvodov – Dalkia Východné Slovensko a.s. (subdodávka Konomet s.r.o. Košice)
Rekonštrukcia plynových kotolní – Ecotech Bodiš s.r.o. Brno